C-vitamin kan förebygga och bekämpa förkylningar

Det är vanligt att ta en stor dos C-vitamin när vi känner att en förkylning kommer.  För de flesta människor ger det en mycket god effekt, både på symtomen och sjukdomens varaktighet. Men vad beror det det på att just detta vitaminet är så bra för vårt immunsystem? C-vitamin hjälper till att stärka vårt immunsystem genom att stödja olika cellfunktioner och är ett stöd för många av kroppens byggstenar.

 

Förkylning är den vanligaste virusinfektionen som vi utsätts för. De flesta av oss får detta, i större eller mindre utsträckning, flera gånger om året. Det finns över 200 olika förkylningsvirus. Våra kroppar bildar antikroppar efter en sådan infektion, vilket i sin tur kommer att göra det svårare för samma virus att kunna attackera igen. Men eftersom det finns så många olika typer av dessa virus, kommer du tyvärr bli förkyld om och om igen. Det som är positivt är att Ester-C fungerar så att det både minskar antalet infektioner och styrkan hos dem.

C-vitamin mot virus
Ester-C fungerar i de vita blodkropparna, där det största försvaret mot virus och bakterier äger rum. Det har också visat sig att Ester-C ger de vita blodkropparna en bättre kontroll över var de specifikt bör arbeta, så att kroppen inte attackerar sina egna friska celler utan går efter inkräktarna. Ester-C är unik genom att den stannar i de vita blodkropparna i 24 timmar, vilket ger extra skydd mot skadliga attacker. Vi vet att vita blodkroppar med hög C-vitamin är mer motståndskraftiga än de med låg nivå, och vet hur viktigt det är att lägga till tillräckligt med C-vitaminer i kroppen. Ester-C hjälper till att stärka vårt immunsystem så att virus får mindre fotfäste. Detta innebär att vi kan förhindra ett utbrott eller försvaga utbrottet och att vi får en kortare sjukdom med mildare symtom. Flera studier kan berätta om färre sjukdomsfall och kortare sjuktider. I en studie som gjordes på totalt 700 personer (*) visade resultatet en minskning av förkylningssymtom i testgruppen på så mycket som 85%, jämfört med kontrollgruppen, efter stora doser C-vitamin.

Detta är unikt med Ester-C®
C-vitamin såsom Ester-C är vattenlösligt och en överdosering ger inte nödvändigtvis en bättre effekt. Vad kroppen inte behöver kommer att utsöndras via urinen, men på vägen genom vårt reningssystem kan Ester-C sugas upp igen. Detta kallas återupptagning och förekommer i njurarna om plasmakoncentrationen av vitaminet är lågt. Det betyder att om din kropp behöver C-vitamin, utsöndras mindre och mer kommer att finnas kvar i vårt system. Dessutom har det visat sig att Ester-C lagras längre i kroppen än vanligt C-vitamin (askorbinsyra) och är därför ett viktigt stöd för en friskare och hälsosam grundhälsa. C-vitaminnivåerna reduceras automatiskt av infektioner, stress och hårda träningspass. Därför är det viktigt att ta tillskott hela tiden för att ha en hög och stabil nivå av C-vitamin i kroppen.

Källor: M. van Straten, P. Josling. Framsteg inom terapi. Förhindra förkylning 2002
* Gorton HC, Jarvis K. J. Manipulativ fysioterapi. 1999 okt; 22 (8): 530–3

 

 

Här kan du köpa Ester-C

Artiklar